Szociális Földprogram

A program általános céljai, időtartama

Programunk elsődleges célja az Önkormányzat által 2005-ben elindított Szociális Földprogram folytatása, a szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása és a célcsoport munkába való visszavezetése. Az idei pályázat megváltozott feltételei ellenére is szeretnénk – a kedvezményezettek részéről való nagy érdeklődésre tekintettel – az Önkormányzat lehetőségeihez mérten minél több főt foglalkoztatni közmunka keretében a Szociális Földprogramon belül. A foglalkoztatottak egyik fő feladata lesz az Önkormányzat konyhájára való termelés, melynek során burgonyát és különböző zöldségféléket termesztenek. Az Önkormányzat konyhája biztosítja a helyi óvoda, iskola, idősek otthona, az öregek nappali ellátását illetve a házi gondozottak meleg étkeztetését.

A továbbiakban tervezzük az Önkormányzat által működtetett szociális bolt létrehozását, melyben a konyha szükségleteit meghaladó, megtermelt zöldségfélét árusítani lehet, s az így keletkezett bevétel pedig a program fenntartási és fejlesztési költségeire fordítható. Szociális Földprogramban és a tervezett szociális boltban több hónapon keresztül biztosított a bevont személyek számára munkalehetőség, továbbá természetbeni juttatás formájában biztosítottak számukra az otthoni konyhakerti termesztéshez szükséges szaporító anyagok nagy része. Ezáltal a programban tanult ismereteiket kamatoztatni tudják úgy, hogy saját kertjeikben is megtermelik a szükséges zöldségféléket, ezáltal biztosítva a saját családjuk önfenntartását. A célcsoport 50%-a nevel gyermeket, amely a munkához való hozzáállásukat erősíti illetve 50%-a roma nemzetiségű, akiknek a társadalomba való beilleszkedését segíteni lehet a közösségi értékteremtő munkával. A szülők aktív munkája által termelt értékek támogatják a gyermekek egészséges fejlődését és táplálkozási szokások pozitív irányba való elmozdítását. Célunk továbbá, hogy a felnövekvő nemzedék megismerje, és nagyobb százalékban alkalmazza az étrendjében az így termelt, egészséges zöldségféléket.

A program előzményeinek rövid ismertetése

Községünk 2005-ben indította Települési Családsegítő Programját – a 2001-2002. évben a bevándorló roma és szociálisan hátrányos családok beilleszkedésének támogatására – kezdetben két alprogramból állt: a Szociális Földprogramból és a Biztos Kezdet Programból. Az Önkormányzat által működtetett Szociális Földprogram keretében támogatjuk a szociálisan hátrányos helyzetű családokat, részükre nyújtott ingyenes szolgáltatások és juttatások formájában. A Biztos Kezdet Programban résztvevő kisgyermekes családokat a kezdetektől fogva ösztönözzük a Földprogramban való részvételre, értékteremtő munkára. Az első évben 16 család került bevonásra. A következő évektől 17, 30, 40 majd a tavalyi év során 50 fő került bevonásra, amely ugyanennyi család részvételét jelentette a programba. Három évig két alprogrammal működött a program, növénytermesztési és kisállat tartási alprogrammal. A kedvezményezettek az Önkormányzat által biztosított következő természetbeni juttatásokban részesültek: vetőmag, palánta, kerti szerszámok, kerítés drótfonat, illetve az állattartáshoz előnevelt csirke, kacsa, növendék malac és takarmány került átadásra. A két alprogram melletti döntés oka, hogy mindkettő viszonylag kevés anyagi ráfordítást igényelt a hátrányos családok részéről, viszont a maguk által így megtermelt javak akár egész évre elegendő zöldségfélét, baromfi- és sertés húst, tojást biztosította. A program nyújtotta segítség nélkül a támogatott családok meglévő munkaerejüket és tárgyi eszközeiket- föld, ólak… kisebb eredménnyel vagy egyáltalán nem tudták volna használni. Az utóbbi két évben vezettük be a harmadik alprogramunkat, a növénytermesztés közösségi felhasználásra, de ez csak kísérleti jelleggel működött, mert az anyagi lehetőségek (pályázati támogatás összege) nem tette lehetővé, hogy a közétkeztetés teljes mértékben ebből a forrásból oldjuk meg.. Ezért örömmel fogadtuk az idei pályázati feltételeket, hiszen megvalósulhat a növénytermesztés közösségi felhasználásra, amely elsősorban az Önkormányzat által működtetett konyha egész éves szükségleteit biztosíthatja és ezen felül 14 ember számára munkalehetőséget biztosít.

Comments are closed.