EFOP-1.6.2-16-2017-00095

Projekt címe: Felzárkózó Katymár

EFOP-1.6.2-16-2017-00095

A projekt konzorciumi tagjai:

 • Katymár Községi Önkormányzat konzorciumvezető
 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
 • SzenyoRita Közhasznú Egyesület.

A projekt kezdete 2018.05.01. befejezése 2021.10.31.

Célterülete a településnek a délnyugati része, Béke-Vasút- Magyar utca által határolt blokk, de az egész település lakosságának szóló programokat is tartalmaz.

Célunk hogy javuljon a szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése. A területen élő személyeket vonjuk be a társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba, emelkedjen a képzettségi szintjük. Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma, javuljon az egészségi állapotuk, csökkenjen a szenvedélybetegek aránya. Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei.

Célcsoportként a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket és családjaikat neveztük meg a ténylegesen szegregátumban 16-54 év között élő bevonni kívánt célcsoport tagok: 48 fő, akikből 36 főnél képzésben való részvételt kívánunk elérni.

 A szakmai munkát a szakmai vezető irányításával (2 fő) szociális munkás, képzésekért felelős szakmai asszisztens, a családok és az oktatási intézmények közötti együttműködést segítő szociális asszisztens és az óvodai, iskolai nevelésben való eredményességet, kapcsolattartást segítő start asszisztens végzi.

A „Felzárkózó Katymár” c. projekt rugalmas, gyakorlat-orientált képzései, a kialakított gyakorlati képzési helyek, a megvásárolt eszközök hosszú távú lehetőséget biztosítanak minden résztvevőnek a meglévő hátrányok leküzdéséhez.

Konzorciumvezető szakmai programelemei:

Előkészítés, projektmenedzsment feladatok, 2 fő szociális munkás foglalkoztatása, általuk a célcsoporttagok és közösség felkészítése a megvalósításra, bevonásuk és egyéni fejlesztési tervek készítése, jelenléten alapuló folyamatos szociális munka biztosítása.

A gördülékeny munkavégzés érdekében Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése a projekt kezdetén ideiglenes helyszínen, majd a szegregátumban.

 “KÖSZ” Programok – évente 2, összesen 6 alkalommal települési szintű közösségi program megvalósítása a célcsoport aktív részvételével és közreműködésével.

 “Szoc Café a Csillag-Cherhajban”- Kéthavonta (összesen 21 alkalommal)a projekt szakmai megvalósítói és a helyi ellátórendszer tagjainak szakmai találkozója.

Tanácsadás: A programban résztvevő szakemberek által nyújtott szolgáltatás, amely segíti a célcsoportot a fontos választásokra irányuló döntésekben és a változások végrehajtásában. Minden fejlesztési területen alkalmazzuk – adósságkezelés, életmód tanácsadások, egészséggel kapcsolatos programok.

Egészségfejlesztő, felvilágosító programok, egyéni tanácsadás, a lelki egészség fejlesztését szolgáló tájékoztatás, információ-nyújtás: mentálhigiénés foglalkozások, egyéni tanácsadás, kognitív viselkedésterápiák igény esetén, születésszabályozás, fogamzásgátlás, felelős szexuális magatartás, krízisintervenciió, családon belüli erőszak, koodependencia, függőségek kezelése.

Egészségügyi szűrések

Egészségvédelmi napok

Nők klubja- étkezési szokások, gyermekek étkeztetési szokásainak formálása

Családi életre felkészítő programok megvalósítása

Közösségi programok – gyerekprogramok megvalósítása

Képzés (SZGYF): A projekt keretében kiválasztott képzési szakirányok Katymár Település Önkormányzatával, a területileg illetékes Foglalkoztatási Osztállyal a bevonandó célcsoporttal egyeztetve kerültek kialakításra.

A képzések, tréningek fiatalok és felnőttek, nők és férfiak számára biztosítottak, amellyel javulhat az esélyük a foglalkoztatottságra.

A projekt során megvalósítandó tervezett képzések:

 • Baromfiipari munkás, (12 fő/400 óra/2,75 hónap/ tanúsítvány/2020.)
 • Élelmiszer-, vegyi áru eladó, (12 fő/ 480 óra/ 3,25 hónap/ OKJ bizonyítvány/2018.)
 • Kézműves térkő gyártó, (12 fő/140 óra/ 1,5 hónap, tanúsítvány/2019.)
 • Kerti járdakövező, (12 fő/192 óra/ 1,35 hónap, tanúsítvány/2019.)
 • Digitális írástudás, (18 fő/36 óra/0,3 hónap, Tanúsítvány/ 2019.)
 • Pénzügyi tudatosság – Család, háztartás, gazdálkodás, (18 fő/24 óra/0,2 hó/T./2019)
 • Munkahely megszerzését és megtartását elősegítő tréning, (12 fő/30 óra/0,25 hó/T./2018)
 • Készségfejlesztő és szocializációs tréning, (12 fő/30 óra/0,25 hó/T./2019)
 • Társadalmi befogadás szemléletét megerősítő módszertani tréning, (10 fő/30 óra/0,25 hó/T/19)
 • Munkáltatók érzékenyítő tréningje. (10 fő/ 18 óra/ 0,15 hó/T./2019)

Szociális és egészségügyi cselekvési területen megvalósuló szolgáltatások: egyéni esetkezelés, kríziskezelés, Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás, Elhelyezkedési tanácsadás.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó Megélhetési támogatás biztosítása.

(Társadalmi integrációt érintő programelemek – Workshopok tartása.

Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás -Biztos Kezdet Napok a Csillag-Cherhajban.

SzenyoRita Közhasznú Egyesület tervezett programelemei:

 • A területen élő tanulók felzárkóztatása, képesség- és kompetenciafejlesztése-egyéni képességek alapján kiscsoportos (3-5 fős) foglalkozásokon új tanulási módszerek kialakítása,
 • Szülőcsoportos foglalkozások havi 1 alkalommal.
 • Gyermekek iskolai előmenetelének iskolán kívüli támogatása, tehetségfejlesztése, a már működő szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítésével.
 • A Segítőház szombati programjain való részvétel szorgalmazása.
 • Az iskolai korrepetálás igénybevételének erősítése, iskolai tehetséggondozási programok látogatása.
 • Fejlesztő, feszültség feldolgozó, pozitív mintákat közvetítő játékos és sport-szabadidős programok. (méta és egyéb sportos családi versenyek, kihívás napja, túlélő táborok)
 • Drogprevenciós és felvilágosító és megelőzési programok.

Comments are closed.