HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Katymár Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Katymár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Partnerségi Rendelet) 3. §. szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.katymar.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

a)  a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes    vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b)   a katymári székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c)   a katymári székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d)  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. december 5-től – 2017. december 27-ig. Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez (6455 Katymár, Szt. István király utca 27.) címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017. december 14-én, 13 órától – 13:30 óráig           

Helyszín: 6455 Katymár, Szt. István király utca 27. (Községháza tanácskozó terme)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2017. december 22. 

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett (6455 Katymár, Szt. István király utca 27.), írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a katymar@foepitesz.com email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

Katymár, 2017. december 5.

    Pál Endre

polgármester

Hirdetmény letöltése itt!

 

Comments are closed.