Szociális Otthon

6455 Katymár, Szent István király u. 28.

06-79-468-077

Fax: 06-79/468-116

E-mail.: katymarszoc.ell@citromail.hu

Az intézmény szociális alap és szakellátást (tartós bentlakásos ellátást) az ellátást igénylőknek. Alapellátásként szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és Idősek Nappali ellátását nyújtjuk a településen élőknek, telephelyünkön, melynek címe: Katymár, Szent István kir. u. 40.

A szakosított ellátásként a székhelyen: Katymár, Szent István kir. u. 28 szám alatt, pedig az Idősek Otthona nyújt ellátást, melynek működési területe országos lefedettséget biztosít

Az intézmény bemutatása:

 Az 1988-89-es években elindult a magyar lakosság esetében az a demográfiai folyamat, mely mára jellemzővé vált, hogy megnőtt az emberek átlag életkora és leginkább a kistelepüléseken elöregedett a lakosság. Igény mutatkozott, amely a mai napig is fennáll, hogy az idős emberek számára szélesíteni kell olyan ellátási formákat, melyek az öregedéssel járó egészségügyi, mentális és szociális problémákra is megoldást jelentenek.

Ebben az időben egy az akkori Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázat eredményeképpen a Katymár Községi Tanács Vb. létrehozhatta a jelenleg működő intézmény jogelődjét. A pályázat első ütemében a régi bölcsőde épületében kialakították az Idősek Panzióját 14 férőhellyel. A pályázat nem támogatta az intézmény fenntartását, csak a helyszín kialakításában nyújtott segítséget. A fenntartó teljesen saját erőből és az igénylőkkel kötött eltartási szerződéseken keresztül befolyt összegekből tartotta fent magát.

A második ütem egy 1991- ben az akkori Népjóléti Minisztérium által kiírt nyertes pályázat eredményeképpen valósult meg és a Katymári Idősek Otthona bentlakásos ellátása 1992-ben nyitotta meg kapuit jelenlegi helyén.

Az egyre növekvő ellátási igények miatt a kezdő 14 fő helyett sokszor 28 főt is ellátott ugyanakkora alapterületen az intézmény, mely a közben kialakuló és egyre jobban fejlődő szociális ellátórendszer követelményeinek nem felelt meg.

Sürgető problémavolt tehát, hogy megszüntessük a zsúfoltságot és előrelépést érjünk el, mind a megfelelő tárgyi feltételek, mind pedig a megfelelő szakmai elvárások tekinttében is.

A bácsalmási kistérség és a helyi önkormányzat Képviselő Testületének támogatásával 2008- 2010 ig felújítottuk és férőhelyekkel bővítettük az intézményt. A felújítás során a zsúfoltságot a hasznos alapterület növelésével és a tetőtér egy részének beépítésével szüntettük meg. A bővítéskor pedig egy teljesen új épületszárnyat építettünk, amely plusz 13 fő befogadására képes, így az össz. ellátotti létszám 24 főről 37 főre emelkedhet.

 A Katymári Idősek Otthona idős, önellátásra nem vagy részben képes, napi minimum 4 óra ápolást igénylő ellátottaknak nyújt elhelyezést és mindennapi ápolást-gondozást.

A szolgáltatás célja, hogy az Intézmény a szociális törvény alapján az Időskorúak Otthona ellátására jogosult személyeknek ellátást biztosítson, az ellátás során tiszteletben tartsa az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot.

 Az intézmény a tartós bentlakásos ellátás mellett folyamatosan biztosította a szociális alapellátásokat is.

Comments are closed.