Étkeztetés

A szociális alapellátásként nyújtott étkeztetés ellátja a működési területén élő szociálisan rászoruló személyeket, Az életkor, de elsősorban az egészségi állapot miatt rászorultakat, illetve az általuk eltartottakat.

Az ellátottak részére biztosítja az étel elvitelének lehetőségét és a lakásra történő szállítását.

A szolgálat átlagosan maximum 30-40 fő ellátását tudja folyamatosan megvalósítani.

Az intézmény az étkeztetést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően a Katymári Önkormányzat Központi Konyháján keresztül biztosítja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja- orvosi javaslatra- speciális étkezési lehetőséget  biztosítunk(diéta).

Comments are closed.