Polgárőrség


Bemutatkozás

Egyesületünk 2013. január 4. alakult 14 fővel és Katymári Polgárőr Egyesület néven került bejegyzésre.

Céljaink:A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.
A Katymári Polgárőr Egyesületre vonatkozó legfontosabb adatok:
Egyesület neve:
Katymári Polgárőr Egyesület
Székhelye:
6455 Katymár, Szt. István kir. u. 40
Levelezési cím:
6455 Katymár, Kossuth L. u. 26
Telefon:
06309522771
E-mail:
polgarorkatymar@gmail.com
Működési terület:
Katymár Község közigazgatási területe

Törvényszéki cégbejegyzés:
a Kecskeméti Törvényszék egyesületünket 2013.január 04. a Pk.60 103/2012/5. számú végzéssel, 3290. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.
Adószámunk:
18338166-1-03
Bankszámlaszámunk:
1173033-20025483 (OTP Bank)

Tagjaink:

Göcsei János        elnök                     Tel: 06309522771

Zélity Márk          elnökhelyettes     Tel: 06302185522

Janity Zoltán       titkár

Berki János          felügyelőbizottság elnöke

Tumbász Zoltán fb. tag

Kálmán Sándor   fb. tag

Barta Mihályné (Baumhackel Katalin)

Budai Éva

Göcsei Zsolt

Gunity Antal Dániel

Gunity László

Martinkó István

Pál Endre

Zsótér János

Comments are closed.