Óvoda

KATYMÁR KÖZSÉGI ÓVODAOvoda

 

Elérhetőségünk:

Cím: 6455 Katymár Liget u. 2.

Telefonszám:

Intézmény vezetője: Tóthné Páncsity Lola

 Az óvoda rövid története:

 

 

Óvodánk, napjainkban:

 

Óvodánk 1989- 1990-ben épült, Katymár község központjában. A Liget utcai, csendes, védett, jó levegőjű természet közeli területen, játszótér, nagy park szomszédságában vagyunk megtalálhatók. Csoportszobáink tágasak, a termek száma elegendő. Két mosdónk és több funkcionális helységünk van: iroda, fejlesztőszoba, óvodapedagógusainknak és dajkáinknak öltöző, szertárak.

Több raktár áll rendelkezésünkre, ahol az eszközöket biztonságosan el tudjuk helyezni. (Tornaszerek, tevékenységekhez kellékek, szakkönyvek) Óvodánk tágas, korszerűen felszerelt melegítő és tálalókonyhával rendelkezik.

Óvodánk belső környezete esztétikus, barátságos, vidám hangulatot áraszt, melyet az óvodapedagógusaink és óvodásaink ízlésük szerint díszítenek.

Udvarunkon a széles tér a mindennapi levegőzésre, tartalmas mozgásra, sportolásra, játékra, tapasztalatgyűjtésre ad lehetőséget az árnyas fák alatt.

Az óvoda csoportszerkezete:

A két csoportba a gyermekek életkoruk alapján kerülnek. Az egyik csoportot képezi a 3-4-5- évesek csoportja, a másikat pedig a 6-7- évesek csoportja. Minden csoportnak gyermekszájjal ízesített nevet adunk. A felmenőrendszer a felnőttekhez és a társakhoz való kötődést szolgálja.

Mindkét csoportban szakképzett óvodapedagógusok és dajkák dolgoznak.

 

I. KATICA CSOPORT        1     

Csoportvezető óvónő: Gyetvai Andrea
Dajka: Burányi Attiláné
Csoportba járó gyermekek száma: 30

 

II. NAPOCSKA CSOPORT2

 

Csoportvezető óvónő: Tóthné Páncsity Lola
Dajka: Allaga Józsefné
Csoportba járó gyermekek száma: 19 

 Óvodánk napirendje:

 

Időtartam   Tevékenység       

7°°-10°°    JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN

Játékba integrált egyéni és mikro-csoportos

tevékenységek:

 

 • Rajz, mintázás, kézimunka
 • Ének-zenei készségek fejlesztése
 • Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján
 • testápolási teendők
 • Tízórai
 • Vers-mese-dramatikus játékok

10°°- 12.°°    JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN VAGY A SZABADBAN

 • Csoportos vagy mikro-csoportos séta
 • Énekes játékok az udvaron
 • Mozgásos játékok

12.°°- 13.°°

 • Ebéd
 • Testápolási teendők

13.°°-15. °°

 • Pihenés, alvás mesével, altatóval
 • Testápolási tevékenységek

15.°°-16°°

 • Uzsonna
 • Játék a csoportszobában
 • Részképességek fejlesztése egyéni formában

  Amit kínálunk…

– Hangsúlyozzuk a kreatív gyermeki személyiség kibontakozását, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a zökkenőmentes, örömteli iskolakezdést.

–     Foglalkozási területeink: vizuális-, ének-zene-, testnevelés-, mese- vers-, külső világ megismerése (környezet, matematika). Ezek mellett horvát és német nyelvű foglalkozásokon vehetnek részt óvodásaink. Játékos, nyelvi ráhangoló foglalkozásokat tartunk.

A gyermek hittan lehetőségét is biztosítjuk óvodánkban.(Geiger Istvánné-Ancika néni)

–     A nevelési programunkat figyelembe véve főként az évszakokra és az ünnepekre alapozva készítettük el a munkatervünket, havi bontásban. Minden óvónő a saját csoportjában, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően tervezi, illetve készíti el a heti ütemtervet.

–     Logopédiai fejlesztést is biztosítunk a beszédhibás óvodásainknak. Nol Andrea logopédus végzi.

–    Az sajátos nevelési igényű gyermekeinket fejlesztőpedagógus fejleszti. (Ispánovity Gergelyné)

– Intézményünk erőforrásainak pótlására folyamatosan figyelemmel kísérjük, lehetőségeinkhez mérten kihasználjuk az aktuális pályázatokat. Ezen forrásokból tudjuk bővíteni és korszerűsíteni a csoportszobák bútorzatát, játékeszközeit, gyermek- és szakkönyveket és a különböző tevékenységekhez szükséges eszközöket.

Comments are closed.