Elektronikus ügyintézés

Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél
beterjesztéséhez

K01 nyomtatvány

I. Mely esetben kell benyújtani?

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a közigazgatási szerv határozatával,
a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő,
melyet az első fokú határozatot hozó közigazgatási szervhez kell benyújtania.

Az első fokú közigazgatási szerv a keresetlevelet 5 napon belül az iratokkal együtt
felterjeszti a másodfokú határozatot hozó közigazgatási szervhez, amely az
iratokat 15 napon belül beterjeszti az illetékes közigazgatási és
munkaügyi bíróságra, a keresetre adott nyilatkozatával együtt.

Amennyiben a keresetlevél végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet is tartalmaz,
a közigazgatási szervnek haladéktalanul (3 illetve 8 nap alatt) kell felterjesztenie az
iratokat.

II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Ez az adatlap a keresetlevél és a közigazgatási iratok beterjesztésére szolgál,
ezért ezt csak közigazgatási szerv nyújthatja be.

A közigazgatási szerv csak ahhoz a bírósághoz terjesztheti be a keresetlevelet
és az eljárása során keletkezett iratokat, amelyet az ügyfél – aki felperesként
vesz részt a perben – megjelölt, még akkor is, ha a felperes nem az
ügyben illetékes bíróságot jelölte meg.

A keresetlevelet az arra adott nyilatkozattal együtt a közigazgatási szerv akkor is
beterjeszti a bíróságra, ha az elkésett.

III. Milyen módon kell beterjeszteni az iratokat?

Az adatlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a beterjeszteni
kívánt iratokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolni kívánt dokumentumok
együttes mérete nem haladhatja meg a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu)
közzétett maximális nagyságot.
Meghaladó méretnél a beadványt adathordozón kell beküldeni,melyet az adatlapon
jelezni kell.

Keresetlevél – K01 nyomtatvány letöltése

==============================================================

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző
birtokvédelmi ügyben hozott
határozatának megváltoztatása iránti perben

P26 nyomtatvány

I. Mely esetben kell benyújtani?

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a jegyző birtokvédelmi ügyében hozott határozatával,
a határozattal szemben keresetet terjeszthet elő, melyet a határozatot hozó jegyzőnél kell
benyújtania.

A jegyző a keresetlevelet 8 napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a bírósághoz.

II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Ez az adatlap a jegyzőnél előterjesztett keresetlevél és a jegyző eljárása során
keletkezett iratok felterjesztésére szolgál, ezért ezt csak a jegyző nyújthatja be.

III. Milyen módon kell beterjeszteni az iratokat?

Az adatlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a felterjeszteni
szánt iratokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolni kívánt dokumentumok
együttes mérete nem haladhatja meg a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu)
közzétett maximális nagyságot. Meghaladó méretnél a beadványt adathordozón kell
beküldeni, melyet az adatlapon jelezni kell.

A P26-OS NYOMTATVÁNY INNEN LETÖLTHETŐ

Szükséges programok:

Java keretrendszer (JWS) az ÁNYK-hoz  – letöltése innen

ÁNYK – AbevJava nyomtatványkitöltő program telepítése

Comments are closed.